petriskål

Kaass Discovery

Kaass Discovery er et norsk bioteknologiselskap. Vi har fått innvilget EU finansiering på prosjektet ACTION. Prosjektet er et EuroStars finansiert program med mål om å utvikle banebrytende terapi for autoimmune sykdommer. Prosjektet som involverer Kaass Discovery (Norge) og Redoxis (Sverige) har et samlet budsjett på 20 millioner kroner.

Likestilling i Kaass Discovery

Vi tror på like muligheter og behandling, og vedtar denne policyen i selskapet vårt med dedikerte ressurser. Det er rettferdig og fremmer god forretning og bedre ytelse. Det hjelper oss også med å trekke på talenter fra en bredere og mangfoldig menneskelig kapitalbase. Vi tror på mennesker og team, alle som kan bidra til kulturen i selskapet vårt og har de riktige ferdighetene er en potensiell kandidat upåvirket av religion, kjønn, seksuelle preferanser eller funksjonshemminger. Vi kjønnsskiller dataene våre i vår årlige rapportering, og streber etter å identifisere og implementere strategier for å korrigere eventuelle skjevheter. Vi øker bevisstheten om likestilling i selskapet vårt gjennom likestillingsopplæring fra European Institute of Gender Equality, og våre daglige aktiviteter ledet av en kvinnelig grunnlegger, som er forpliktet til viktigheten av likebehandling av kjønn.