top of page
petriskål

Kaass Discovery

Kaass Discovery er et norsk bioteknologiselskap. Vi har fått innvilget EU finansiering på prosjektet ACTION. Prosjektet er et EuroStars finansiert program med mål om å utvikle banebrytende terapi for autoimmune sykdommer. Prosjektet som involverer Kaass Discovery (Norge) og Redoxis (Sverige) har et samlet budsjett på 20 millioner kroner.

Likestilling i Kaass Discovery

Vi tror på like muligheter og behandling, og vedtar denne policyen i selskapet vårt med dedikerte ressurser. Det er rettferdig og fremmer god forretning og bedre ytelse. Det hjelper oss også med å trekke på talenter fra en bredere og mangfoldig menneskelig kapitalbase. Vi tror på mennesker og team, alle som kan bidra til kulturen i selskapet vårt og har de riktige ferdighetene er en potensiell kandidat upåvirket av religion, kjønn, seksuelle preferanser eller funksjonshemminger. Vi kjønnsskiller dataene våre i vår årlige rapportering, og streber etter å identifisere og implementere strategier for å korrigere eventuelle skjevheter. Vi øker bevisstheten om likestilling i selskapet vårt gjennom likestillingsopplæring fra European Institute of Gender Equality, og våre daglige aktiviteter ledet av en kvinnelig grunnlegger, som er forpliktet til viktigheten av likebehandling av kjønn.

Women TechEU
 

Kaass Discovery har fått finansiering fra Women TechEU, et nytt initiativ under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. WomenTech EU skal bistå med finansering, coaching og akseleratortjenester til teknologibedrifter ledet av kvinner.

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_Monochrome_edited.png

Co-funded by the European Union

bottom of page